Press Release

“Planiranje porodice: Osnaživanje žena i parova- razvijanje stanovništva”

13 July 2017

Sarajevo, 13. juli/srpanj 2017. godine- Tema Svjetskog dana stanovništva za 2017. godinu je Planiranje porodice uz slogan: “Osnaživanje žena i parova-razvijanje stanovništva. Ovim povodom je u zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu održan okrugli stol: Planiranje porodice u timovima porodične medicine u BiH, naučene lekcije i naredni koraci. Okruglom stolu su pored timova porodične medicine iz cijele BiH koji su prošli edukaciju iz planiranja porodice i već pružaju usluge iz ove oblasti, prisustvovali i predstavnici entitetskih ministarstava zdravstva/zdravlja, zavoda za javno zdravstvo, agencija za akreditaciju i kvalitet u zdravstvu, agencija Ujedinjenih nacija, ambasada i nevladinih organizacija.

Ovogodišnji Svjetski dan stanovništva se podudario sa održavanjem Samita za planiranje porodice koji je održan u Londonu. Ovo je drugi sastanak konzorcija donatora i ključnih donosioca odluka koji čine inicijativu Planiranje porodice 2020 (FP2020), koja ima za cilj proširiti pristup dobrovoljnom planiranju porodice za 120 miliona dodatnih žena do 2020. godine.

Ulaganje u planiranje porodice je ulaganje u zdravlje i prava žena i parova širom svijeta. Ova ulaganja direktno doprinose ekonomskom razvoju i drugim dobitima koji mogu potaknuti razvoj i stoga su ključni za uspjeh 17 ciljeva Agende održivog razvoja do 2030. Pristup sigurnom i dobrovoljnom planiranju porodice je ljudsko pravo, ključno za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena te je ključni faktor u smanjenju siromaštva koji doprinosi unaprijeđenju zdravlja  žena i djece.

“Edukacija iz ove oblasti za timove porodične medicine je od izuzetnog značaja uzimajući u obzir da je prekid trudnoće nažalost  jedna od vodećih metoda u planiranje porodice u Bosni i Hercegovini, što može ostaviti ozbiljne posljedice na zdravlje žena”, izjavio je doc. dr Zaim Jatić Predsjednik doktora porodične/obiteljske medicine, Dom zdravlja Sarajevo. Sa prethodnim se složila dr. sci. med. Jadranka Đuranović-Miličić, specijalista ginekolog i akušer iz Doma zdravlja Doboj, koja je naglasila da: “Smanjenjem broja abortusa i njihovih mogućih posljedica po zdravlje žena, planiranje porodice utiče na porast nataliteta, što je posebno značajno za zemlje sa niskom stopom prirodnog priraštaja”. Dodala je da: “Korištenje metoda moderne kontracepcije doprinosi smanjenju seksualno prenosivih bolesti”.

Obilježavanje Svjetskog dana stanovništva 2017. u BiH: “Planiranje porodice: Osnaživanje žena i parova-razvijanje stanovništva” je podržao Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), koji kontinuirano ulaže napore da svaka trudnoća bude željena, svaki porod siguran i potencijal svake mlade osobe ispunjen.