You are here

Izjava UNFPA Izvršne direktorice Dr. Natalia Kanem

Svakim danom razmjera krize COVID-19 i njezine posljedice postaju sve očitije i alarmantnije.

UNFPA, agencija Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje, solidariše se sa svima koji učestvuju u odgovoru na novi koronavirus (COVID-19): od medicinskog osoblja i volontera koji hrabro zbrinjavaju bolesne, do vozača autobusa i negovatelja koji su naglo bačeni na prvu liniju odgovora. Tugujemo uz sve veći broj onih koji su izgubili svoje najmilije u najvećoj svjetskoj zdravstvenoj krizi u stoljeću.

COVID-19 je iskušenje za međunarodnu zajednicu. Ipak, rad UNFPA s vladama, partnerima, agencijama i donatorima Ujedinjenih nacija se nastavlja i povećava. Planovi kontinuiteta aktivnosti postoje na svim razinama, a naša predanost služenju najugroženijima i najteže dostupnim osobama jača je nego ikad.

Kao većina kriza, i ova pandemija je ozbiljno narušila pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja koje mogu biti spasonosne i ugrozila sposobnost vlasti da reagiraju na rodno zasnovano nasilje, u vrijeme kada žene i djevojke te usluge najviše trebaju. UNFPA sarađuje s vladama i partnerima kako bi prioritetno odredili specifične potrebe žena i djevojaka, u skladu s našim ciljevima da se do 2030. godine zaustave nezadovoljene potrebe za planiranjem obitelji, zaustavi smrtnost majki koja se može spriječiti i da se zaustavi rodno zasnovano nasilje i štetne prakse.

Poslali smo apel donatorima da finansiraju naš odgovor na COVID-19 posebno za države sa slabim javnozdravstvenim i socijalnim sistemima, uključujući slabe države i države koje se suočavaju sa humanitarnim situacijama, i trenutno predviđamo ukupne troškove od 187.5 miliona američkih dolara za 2020. godinu. Napori UNFPA su fokusirani na ojačavanje zdravstvenih sistema, nabavku i dostavu osnovnih potrepština za zaštitu zdravstvenih radnika, osiguravanje pristupa uslugama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja, i promoviranje komunikacija o riziku i angažmana zajednica.

Sada je vrijeme za solidarnost, odlučnost i nesebičnost. Ne smijemo zaboraviti da postoje osobe za koje možda neće odmah biti to očito, a koji su pod velikim rizikom usljed ove krize:

Trudnice, kojima je potrebna antenatalna njega, ali ne znaju da li je sigurno da odu do klinike. Žene u nasilnim vezama koje su zarobljene u kući do daljnjeg i strahuju za svoju sigurnost. Desetci miliona osoba u izbjegličkim kampovima, koji odbrojavaju dane dok koronavirus ne dođe do njih, i za koje socijalno distanciranje jednostavno nije opcija. Starije osobe, među kojima su  mnogi zarobljeni u izolaciji, koji žude za socijalnom interakcijom, i koji su posebno ugroženi da ozbiljno obole od virusa.

UNFPA pruža materijalnu podršku pogođenim zdravstvenim sistemima i štiti zdravstvene radnike i babice. U Kini, Iranu i Filipinima, na primjer, distribuirali smo osnovne higijenske i druge potrepštine najugroženijim skupinama, i ličnu zaštitnu opremu zdravstvenim radnicima. U Moldaviji, lansirali smo online nadzornu ploču zdravstvenog sistema koja pokazuje trenutačni broj slučajeva, podijeljen po lokaciji, spolu, starosnoj dobi i statusu trudnoće.

Međutim, trebamo uraditi puno više od toga da bi osigurali da naintimnije, ali ipak suštinske potrebe žena i djevojaka u svijetu budu zadovoljene dok se budemo borili sa COVID-19 u narednim mjesecima koji će biti izazov za sve nas. UNFPA je u smjernicama objavljenim na našoj web stranici izložio sve što će biti potrebno uraditi u ovim oblastima.

Ova globalna nesreća zahtijeva globalni odgovor. Pozivamo međunarodnu zajednicu da pomogne svima koji su pogođeni krizom: i onima s COVID-19 i onima koji su zarobljeni u izolaciji, kojima su uskraćene usluge koje im očajnički trebaju. Pridružite nam se u zalaganju za dostojanstvo i zdravlje žena i djevojaka kada smo im najpotrebniji.