You are here

Стратегија за унапређивање сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019–2029. године) (у даљем тексту: Стратегија) израђена је са намјером да се свеобухватно унаприједи стање у области сексуалног и репродуктивног здравља, а у складу са Политиком унaпређивања здравља становништва Републике Српске до
2020. године (у даљем тексту: Политика), која је усвојена Одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/12) и представља оквирни плански документ у области здравља у Републици Српској.

Циљ Политике је унапређивање здравља становништва Републике Српске: смањивањем разлика у здрављу становништва; инвестирањем у здравље, укључивањем грађана у доношење одлука о здрављу и стварањем здравих локалних заједница; контролом незаразних и заразних болести и унапређивањем здравствене безбједности; креирањем здравог и подстицајног окружења за здравље и благостање; јачањем здравственог система оријентисаног на потребе корисника; јачањем јавноздравствених капацитета и припремљености за ванредне ситуације; и промовисањем и усвајањем приступа „здравље у свим политикама”.