You are here

Zajednička poruka Farisa Hadrovića, pomoćnika predstavnika Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) Bosna i Hercegovina (BiH) i Sejde Džino, predsjedavajuće Udruženja babica Bosne i Hercegovine

Svake godine, globalno, stotine hiljada žena umre, a tri miliona novorođenčadi ne preživi prvu sedmicu života zbog nedostatka pristupa službama za zdravlje majki i kvalificiranih babica. Na svaku tragičnu smrt majke, još 20 žena suočeno je sa ozbiljnim ili trajnim bolestima ili invaliditetom kao što je vaginalna fistula.

Na međunarodni dan babica, UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija poziva vlade da hitno rješavaju manjak od 350.000 babica u cijelom svijetu, dok Udruženje babica BiH i UNFPA BiH pozivaju Vladu Bosne i Hercegovine da podrži babice u ovoj zemlji kako bi dobile priliku za daljnje obrazovanje u tercijarnim akademskim institucijama.

Faris Hadrović, iz UNFPA-e, je izjavio: “Potrebno je povećano ulaganje kako bi se povećale vještine babica te službe koje spašavaju živote i učinilo da babice budu prioritetne u okviru zdravstvenih programa, politika i budžeta u Bosni i Hercegovini.”

Sejda Džino iz Udruženja babica BiH izjavila je: “Pružanje prilike babicama da razviju svoje vještine u tercijarnom obrazovanju je od ključnog značaja pošto su kvalificirane babice hitno potrebne u svim zajednicama u cijeloj Bosni i Hercegovini.”

UNFPA i UB naglašavaju da babice mogu spriječiti do 90% smrtnih slučajeva majki gdje su ovlaštene da prakticiraju svoj posao te igraju punu ulogu tokom trudnoće, poroda i nakon rođenja djeteta. One imaju ključnu ulogu u obezbjeđivanju porodičnog planiranja, savjetovanja i sprječavanja prenošenja HIV-a sa majke na dijete, kao i u prevenciji raka grlića maternice, jednog od vodećih malignih uzroka smrti žena u Bosni i Hercegovini.

Kako se svijet približava 10-godišnjoj reviziji Milenijskih razvojnih ciljeva, obje organizacije će provoditi kampanju radi povećanja finansiranja za ciljeve 4, 5 i 6 za smanjenje smrtnosti djece, poboljšanja zdravlja majki i borbu protiv HIV-a i AIDS-a.

Na Međunarodni dan babica, UB i UNFPA potvrđuju svoju predanost zajedničkom radu na poboljšanju obrazovanja, regulative, statusa i uslova rada za babice u zajednicama. Mi to činimo tako što slavimo kvalitet rada babica u cijelom svijetu i kroz priznavanje da su svijetu babice sada potrebnije više nego ikad radi zaštite života žena i beba.