NATJEČAJ UNFPA ZA DODJELU NAGRADA 2017

4 Maj 2017

UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih nacija, objavljuje natječaj za dodjelu nagrada kao priznanja pohvalnih nastojanja preduzetih u Bosni i Hercegovini koja se suprotstavljaju društvenim stereotipima, ukidaju predrasude prema marginaliziranim grupama ili koja predstavljaju značajan doprinos unapređenju prava ljudi u jednoj od četiri ključne prioritetne oblasti UNFPA: seksualno i reproduktivno zdravlje; adolescenti i mladi (seksualno i reproduktivno zdravlje), rodna jednakost i osnaživanje žena s fokusom na seksualno nasilje u oružanom sukobu i populacijska dinamika s fokusom na starenje. 

Pozivaju se organizacije civilnog društva, institucije vlasti, mediji, privredni subjekti i posvećene fizičke osobe da kandiduju svoje radove na bosanskom/hrvatskom/srpskom ili engleskom jeziku.

Svaki predlagatelj treba kandidovati najviše jednu fizičku osobu ili instituciju. Također će biti prihvaćeni i prijedlozi predlagatelja u vlastito ime. 
Kandidovani prijedlozi se moraju odnositi na doprinose (naprimjer, objavljeni članci, provedena aktivnost, uspostavljanje dobre prakse, itd.) u Bosni i Hercegovini u periodu od 15. novembra 2016.godine do 15. novembra 2017. godine. Prijedlozi se trebaju dostaviti elektronski na email adresu bosnia-herzegovina.office@unfpa.org najaksnije do 17. novembra 2017. godine. Prijedlozi dostavljeni nakon isteka roka neće biti uzeti u razmatranje.

Informacije o obrascu za prijavu na natječaj UNFPA za dodjelu nagrada i detaljne upute nalaze se pod sekcijom Tenderi na početnoj stranici ba.unfpa.org ili https://ba.unfpa.org/bs/submission/natje%C4%8Daj-za-dodjelu-nagrada-unfpa .

UNFPA zadržava pravo da promijeni bilo koje uvjete natječaja bez prethodne najave.