You are here

Nova izdanja

VANŠKOLSKO SVEOBUHVATNO OBRAZOVANJE O SEKSUALNOSTI

Tehnički izvještaji i dokumenti

Sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti (SOS1) je od ključnog značaja za unapređenje zdravstvenih ishoda i rodne ravnopravnosti. Mladim ljudima daje alate koji su im potrebni za zdrav život i odnose te im pomaže da uspješno donesu životno važne odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Full review

Стратегија за унапређивање сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019–2029. године)

Tehnički izvještaji i dokumenti

Стратегија за унапређивање сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019–2029. године) (у даљем тексту: Стратегија) израђена је са намјером да се свеобухватно унаприједи стање у области сексуалног и репродуктивног здравља, а у складу са Политиком унaпређивања здравља становништва Републике Српске до
2020. године (у даљем тексту: Политика), која је усвојена Одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 92/12) и представља оквирни плански документ у области здравља у Републици Српској.

Full review

ПЛАНИРАЊЕ ПОРОДИЦЕ: Приручник за тематске предаваче

Tehnički izvještaji i dokumenti

Овај приручник представља јединствени методолошки оквир за предаваче, који им омогућава једноставан и ефикасан начин преношења савремених знања о планирању породице докторима породичне медицине у Босни и Херцеговини.

Аутори Приручника из 2015. године уједно су главни тематски предавачи у Босни и Херцеговини, који су заједно с вањским консултантима уложили велики труд у изради документа. Као основа за израду овог Приручника коришћен је приручник за планирање породице Министарства здравља Републике Сјеверне Македоније. 

Full review

Оквир за развој и адаптацију клиничких водича

Tehnički izvještaji i dokumenti

Примарни циљ Оквира за развој и адаптацију клиничких водича, који је пред Вама, јесте стандардизација добре клиничке праксе и унапређење квалитета и безбједности здравствене заштите путем јединственог приступа, односно јединствене методологије за развој и адаптацију клиничких водича.

Full review

Клинички водич за антенаталну заштиту

Tehnički izvještaji i dokumenti

Клинички водич за антенаталну заштиту базира се на антенаталној њези здравих трудница, односно трудница код којих нису идентификована претходно постојећа стања и које нису у већем ризику од компликација као што је нпр. вишеплодна трудноћа.

Full review

Smjernice za liječenje oboljelih od Covid-19

Tehnički izvještaji i dokumenti

Sam tekst kao i smjernice navedene u ovom dokumentu predstavljaju sublimaciju smjernica WHO, relevantnih smjernica u BiH i Federacije BiH, kao i dostupnih iskustava domaćih i inozemnih klinika i/ili medicinskih stručnjaka tijekom ove pandemije i odnose se na oboljele od COVID 19, sa posebnim osvrtom na djecu, novorođenčad i trudnice. Kao takve, razina dokaza u njima može biti niska i podložne su promjenama u svakom trenutku, odnosno kako nova saznanja postanu raspoloživa.

Full review

Klinički vodič za antenatalnu zaštitu

Publikacije

Klinički vodič za antenatalnu zaštitu namijenjen je za promicanje i pružanje skrbi temeljene na dokazima isključivo trudnicama koje u ranoj trudnoći nisu definirane kao rizične, a s ciljem poboljšanja kako kratkoročnog tako i dugoročnog ishoda za majku i dijete.

Full review

Analiza stanja stanovništva u Bosni i Hercegovini

Izvještaj o situaciji

Cilj analize stanja stanovništva je na osnovu dokaza pružiti sveobuhvatnu sliku glavnih karakteristika stanovništva, njegovih trendova, potencijala i izazova, koja će poslužiti kao osnova za izradu relevantnih politika i omogućiti planiranje programa za zemlju. Analizu je uradila grupa za razvojnu inicijativu SeConS, nezavisna analitička organizacija iz Srbije, pod cjelokupnim nadzorom UNFPA i drugih agencija iz Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (BiH). Zvanični statistički podaci su dobiveni od tri institucije za statistiku (Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske) i od dva zavoda za javno zdravstvo (Zavoda za javno zdravstvo FBiH i JZU Instituta za javno zdravstvo RS). Osim toga, korišteni su podaci i iz drugih izvora, kao naprimjer, podaci iz administrativnih izvora, konkretnih istraživanja, izvještaja i studija.

Full review

Klinički vodič za hipertezivne poremećaje u trudnoći

Tehnički izvještaji i dokumenti

Hipertenzivni poremećaji kao najčešća komplikacija trudnoće najvažniji su uzrok perinatalnog, ali i maternalnog morbiditeta i mortaliteta. Stoga su od iznimnog javnozdravstvenog i kliničkog značaja.

Budući da etiologija poremećaja još uvijek nije znanstveno rasvijetljena, pravovremeno dijagnosticiranje i optimalno liječenje su mjere pomoću kojih se poboljšava perinatalni ishod trudnoća kompliciranih hipertenzivnim poremećajem. To je dobra klinička praksa temeljena na najnovijim znanstvenim spoznajama koja se treba provoditi od primarne do tercijarne razine zdravstvene zaštite trudnica.

„Klinički vodič za hipertezivne poremećaje u trudnoći“ je sadržajno i metodološki napisan tako da će zasigurno poslužiti svrsi. A svrha je standardizacija dobre kliničke prakse uz promociju medicine temeljene na dokazima na svima razinama zdravstvene zaštite trudnica.

Full review

Klinički postupci u slučajevima silovanja

Tehnički izvještaji i dokumenti

Rodno zasnovano nasilje, uključujući silovanje kao jedan od oblika tog nasilja, predstavlja problem širom svijeta i dešava se u svim društvima, zemljama i regijama. Zbog toga je na međunarodnom nivou uloženo mnogo napora na uspostavljanju sistema odgovora na rodno zasnovano nasilje kao i na pružanju podrške inicijativama u zajednici koje za cilj imaju prevenciju tog nasilja. Slijedom toga objavljen je i dokument Klinički menadžment u tretmanu osoba koje su preživjele silovanje – Razvijanje protokola za upotrebu u radu sa izbjeglicama i interno raseljenim osobama – revidirano izdanje. Radi se o izuzetno značajnom dokumentu iz ove oblasti, do kojeg se došlo saradnjom između Međunarodnog komiteta crvenog krsta (Odjel za zdravstvo), Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice (Odjel za tehničku podršku), Populacijskog fonda UN-a (Odjel za humanitarni odgovor) i Svjetske zdravstvene organizacije (Odjel za reproduktivno zdravlje i istraživanje, Odjel za prevenciju povreda i nasilja te Odjel za rod i žensko zdravlje). Dokument sadrži ažurirane najnovije tehničke informacije o različitim aspektima brige za osobe koje su preživjele silovanje.

Full review

Stranice