You are here

Brošura nudi informacije o postupcima tokom vandrednih situacija ili nesreća s ciljem da se prepoznaju zdravstveni problemi koji mogu nastati tokom trudnoće, poroda i nakon poroda.

Ovaj materijal, koji je pripremio Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), odgovara na potrebu da se žene u plodnom periodu i/ili trudnice orijentišu kako bi sprečile rizik za vlastiti i/ili život svog djeteta u slučaju da se nađu u vanderdnim situacijama ili katastrofama (nesrećama).